Trang chủ Fanpage Group Youtube

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG MÁY CHỦ MỚI RA MẮT

16-01-2024

Trở về

Các Sứ giả thân mến,

Chào mừng các Sứ giả đã đền với Trảm Hồn Đao Mobile - Game Nhập Vai Bleach 3D Thế Hệ Mới. Hãy cùng Hime điểm danh qua loạt chuỗi sự kiện vô cùng hấp dẫn khi bắt đầu máy chủ mới nhé!

Sự Kiện 1: Đua Top Sao Ải

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 5 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện tiến hành nâng Sao Ải. Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết BXH và trao thưởng

 

 

Sự Kiện 2: Đua Top Sao Đồng Hành

Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 6 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện tiến hành nâng Sao Đồng Hành. Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết BXH và trao thưởng

Sự Kiện 3: Đua Top Lực Chiến

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện tiến hành nâng Top Lực Chiến. Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết BXH và trao thưởng

Sự Kiện 4: Tích Nạp

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Tích nạp Hồn Ngọc cộng dồn tới mốc nào thì nhận phần thưởng ở mốc đó. 

Sự Kiện 5: Nạp Liên Tục

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Nạp mỗi ngày 60 Hồn Ngọc. Liên tục trong nhiều ngày
Số ngày tích lũy càng nhiều thì phần thưởng càng lớn

Sự Kiện 6: Nạp Đơn

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Nạp mốc nào nhận thưởng riêng mốc đó. Mỗi mốc nạp nhận thưởng 1 lần trong ngày
Qua ngày sẽ reset lại phần thưởng các mốc nạp

Sự Kiện 7: Hành Trình Shinigami

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, hoàn thành những điều kiện mà sự kiện đề ra để nhận thưởng
Hoàn thành toàn bộ các điều kiện sẽ nhận được phần quà đặc biệt

Sự Kiện 8: Đáp Lễ Tạ Ơn

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở
- Nội dung: Tích tiêu Hồn Ngọc cộng dồn tới mốc nào thì nhận phần thưởng ở mốc đó. 

Sự Kiện 9: Quà Chiêu Mộ

- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay khi máy chủ khai mở
- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày thứ 7 kể từ khi máy chủ khai mở