Trang chủ Fanpage Group Youtube

KHUYẾN MÃI NẠP HOÀN TRẢ 300% HỒN NGỌC

29-01-2024

Trở về

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG

NẠP HOÀN TRẢ 300% HỒN NGỌC

 

Nhân dịp cuối tháng. Hime xin giới thiệu đến các Sứ Giả sự kiện khuyến mãi đặc biệt. Nạp 1 gói duy nhất hoàn trả đến 300% Hồn Ngọc.

Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 30/1/2029. Nhanh tay tham gia ngay kẻo lỡ nhé!

 

Thời gian sự kiện:

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 30/01/2024
  • Kết thúc: 24h00 ngày 30/01/2024

 

Phạm vi sự kiện: all server

 

Thể lệ sự kiện:

  • 1. Trong thời gian sự kiện. Sứ Giả nạp gói Hồn Ngọc hoặc gói ưu đãi có chứa Hồn Ngọc sẽ được hoàn trả lên đến 300% số lượng Hồn Ngọc trong gói.
  • Ví dụ: Sứ Giả nạp gói ưu đãi có 300 Hồn Ngọc, sẽ nhận được thêm 600 Hồn Ngọc khuyến mãi. Tổng Hồn Ngọc nhận sẽ là 900 Hồn Ngọc.
  • 2. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho 1 gói nạp lớn nhất mà Sứ Giả nạp trong sự kiện.
  • Ví dụ: Sứ Giả nạp 2 gói 300 Hồn Ngọc và 980 Hồn Ngọc trong thời gian sự kiện. Thì chỉ nhận được khuyến mãi của gói 980 Hồn Ngọc. Số Hồn Ngọc được khuyến mãi thêm sẽ là 980x2=1960 Hồn Ngọc.
  • 3. Lưu ý: Số Hồn Ngọc khuyến mãi sẽ được hoàn trả vào Thư của Sứ Giả vào sáng ngày 31/01/2024.