Trang chủ Fanpage Group Youtube

TÍCH NẠP HỒN NGỌC NHẬN URAHARA (BANKAI)

02-02-2024

Trở về

TÍCH NẠP HỒN NGỌC

NHẬN SOÁI CA KISUKE URAHARA (BANKAI)

 

Soái ca Urahara với độ đẹp trai ngầu lòi và sức mạnh tuyệt đối khi ở trạng thái Bankai là một lựa chọn không thể thiếu trong đội hình chiến đấu của Sứ Giả.

Cơ hội sở hữu Urahara (Bankai) đã đến! Cùng Hime nhanh tay tích nạp Hồn Ngọc để đón ngay soái ca này vào đội nào!

 

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 03/02/2024
  • Kết thúc: 24h00 ngày 04/02/2024

 

Đối tượng tham gia: all server

 

Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, Sứ Giả nạp gói Hồn Học hoặc các gói quà có chứa Hồn Ngọc đạt mốc Hồn Ngọc quy định của sự kiện nhận được phần thưởng. Số mốc thưởng được tích lũy. Nạp đạt mốc nào sẽ nhận mốc đó.

Ví dụ: Sứ Giả nạp đạt mốc 3280 Hồn Ngọc sẽ nhận được cả 3 mốc thưởng của sự kiện.

Phần thưởng sẽ được gửi vào thư nhân vật thuộc server mà Sứ Giả đã nạp gói. 

Mốc quy đổi tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
300 Hồn Ngọc Mảnh Shinji Hirako                        120
Mảnh Vạn Năng Đồng Hành S                        120
Rương Linh Sức-Sử Thi (Chọn)                             1
Hồn Ngọc                        500
980 Hồn Ngọc Mảnh Yamamoto                        120
Mảnh Vạn Năng Đồng Hành S+                           60
Rương Linh Khí-Sử Thi (Chọn)                             1
Hồn Ngọc                     1,000
3280 Hồn Ngọc Mảnh Kisuke Urahara (Bankai)                        180
Mảnh Vạn Năng Đồng Hành (SS)                           90
Rương Trang Bị Truyền Thuyết (Chọn)                             1
Hồn Ngọc                     1,000